Connecting Towers

Voor een kunstprojekt werd ons gevraagd musea en torens van de stad Antwerpen te verbinden met het MAS (Museum aan de stroom).  De 5 groene laserstralen moesten trajekten overbruggen van soms meerdere kilometers.  Extra maatregelen werden getroffen om een ultra lage divergentie te verkrijgen zodat de helderheid van de stralen in de nacht gemaximaliseerd kon worden.  Omdat de stralen ook geanimeerd moesten worden -één voor één, per twee, met fade-in/out- werden ook hoge eisen gesteld aan de resolutie van het computersysteem en de projectoren om de gebouwen nauwkeurig te raken.

Ondertussen werd vanop het dak van het MAS een gedicht geprojecteerd op de esplanade voor het MAS.  De grote hoeveelheid tekst werd nauwkeurig in looptekst geprojecteerd, maar ook geïndenteerd en in het juiste lettertype gezet, zoals de dichter het gedicht voor zich zag toen hij het schreef.  Ook hiervoor werden hoge eisen gesteld aan de laserprojector.  Voor het gedicht moest de kleur wit zo neutraal mogelijk zijn, met nauwkeurige overlapping van de hoofdkleuren R, G en B, gepaard met een lage divergentie en hoge schrijfsnelheid.